Hero image

Centralenhet SO-3208

Centralenhet SO-3208

Centralenhet SO-3208

Centralenhet för upp till 64 dörrmiljöer
Centralenheten kan hantera upp till 64 dörrmiljöer och administreras via webben. Tack vare den integrerade webbservern krävs ingen mjukvaruinstallation.

Centralenheten har åtta stycken individuellt avsäkrade portar för anslutning av dörrmiljöer. Med expansionskort kan centralenheten hantera upp till 16 dörrmiljöer.

Ansluts en dörrkontrollenhet SO-3304 till en port kan denna agera master i en RS485-slinga för flera dörrkontrollenheter. Upp till 8 stycken dörrmiljöer kan ingå i en slinga.

Centralenheten har en integrerad RS485-utgång där upp till 8 stycken APERIO hubbar kan anslutas. Varje ansluten APERIO räknas som en dörrmiljö. Max 16st APERIO-dörrar kan anslutas.

Centralenheten kan anslutas till och administreras av TIDOMAT PW32.