Hero image

Om Gedigen AB

Vår vision, målsättning och historia

Detta är Gedigen AB

Gedigen AB har sedan starten 2012 haft möjlighet att leverera skräddarsydda integrationslösningar till våra kunder och partners. Idag har vi ett stort antal nöjda kunder inom industri, skola, sjukhus och privata företag. Passersystem, inbrottslarm, utrymningslarm och mjukvaruutveckling är några av de integrationslösningar ni finner hos våra kunder. Vi erbjuder också drift- och underhåll av olika säkerhetssystem och ingår gärna långsiktiga partnerskap med våra kunder och leverantörer.

Vår kompetens sträcker sig från säkerhetstekniker till systemutvecklare. Mångårig erfarenhet och stor systemkännedom av avancerade säkerhetsintegrationer, har gjort att vi blivit ett självklart val när våra kunder vill förbättra och se över sina säkerhetssystem, och integrera dom med övrig verksamhet. På så sätt förenklar vi administrationen, minimerar riskerna och hjälper våra kunder spara pengar.

Gedigen AB har verksamhet i hela södra Sverige, med bas i nordvästra Skånes huvudstad Helsingborg. Inom företaget arbetar anställda som alla besitter mycket hög kompetens avseende säkerhetsystem och säkerhetsintegrationer.

Vision och affärsidé

”Vi vill göra säkerhetsarbetet till en positiv del av våra kunders verksamhet”. Våra lösningar skall verka för förenklad administration, minskade risker och sparade pengar. Genom vår personal och våra samarbetspartners skall vi vara det självklara valet som partner avseende försäljning, installation och support av säkerhetssystem och säkerhetsintegrationer. Vi är etablerade i södra Sverige och har som mål att erbjuda unik spetskompetens fokuserat för industri, skola, sjukhus och privata företag. Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare och ser all vår personal som en nyckel till vår framgång och unika kompetens på säkerhetsmarknaden.

Historia

Gedigen AB har sedan starten 2012 erbjudit våra kunder en unik leverans av tjänster och produkter med ett långsiktigt fokus på samarbete och partnerskap. Företaget bildades genom sammanslagning av verksamheterna från säkerhetsföretaget PMA Teknik AB och konsultbolaget Rödahus Gård AB. Personal och ägare inom dessa verksamheter har över 30 års samlad kompetens av att leverera system- och säkerhetslösningar med integrationsfokus. Verksamheten har sedan starten utvecklats från en lokal aktör till att leverera säkerhetsintegrationer över hela Norden. Mellan åren 2014 och 2016 utvecklade Gedigen AB ett eget system för systematiskt kvalitetskontroll gällande fastighetstjänster, en produkt som idag licensieras och säljs genom våra samarbetspartners. 2017 togs styrelsebeslut att fokusera på vår unika kompetens inom säkerhetsintegrationer, och bredda vår kompetens inom detta ännu mer. Vi erbjuder sedan 2018 också fullständiga drift- och underhållslösningar av våra kunders säkerhetssystem.

Har du några frågor?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan förbättra ditt säkerhetssystem

Banner background