Innovativa Säkerhetslösningar för industri, myndigheter, kommuner och privata företag

Kontakta oss

Lite om vår verksamhet

Vår styrka och kompetens

Genom vår mångåriga erfarenhet inom säkerhetsbranschen, kombinerat med vår styrka och kompetens inom systemutveckling kan vi erbjuda kunder och samarbetspartners unika och innovativa lösningar som strävar efter att ge ett mervärde för dig som kund.

Vi kan erbjuda totala säkerhetslösningar med fokus på helhetstänk, och är med dig som kund ifrån idé och koncept till genomförande och uppföljning.

Kontakta oss för att veta merKvalitetspolicy

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet. Kundens tillfredsställelse är av avgörande betydelse varför den kontinuerligt skall mätas och följas upp. Det är våra medarbetare som är källan till kundens uppfattning av vår totala kvalitet.

Vi skall därför sträva efter att:
- Erbjuda produkter och tjänster, som motsvarar våra kunders krav och förväntningar.
- Göra rätt från början i vårt arbete och inte justera i efterhand.
- Ge personalen kunskap och utvecklingsmöjligheter, så att de med sin unika kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och behov.
- Alltid göra ständiga förbättringar av vårt ledningssystem.
- Regelbundet revidera våra kvalitetsmål och arbeta mot dessa, för att nå en allt bättre kvalitet.Miljöpolicy

Målsättningen med vårt miljöarbete skall vara att i alla situationer minimera miljöpåverkan.

Vi skall därför:
- Sträva efter att välja det material i våra produkter, som minst påverkar naturen.
- Ta hänsyn till miljöpåverkan, när vi väljer transportsätt.
- Sortera allt spill, för rätt återvinning.
- Sätta mål och genomföra åtgärder, för att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan.
- Följa de miljölagar och krav som gäller för vår verksamhet.

För att genomföra detta krävs kompetens och engagemang av samtliga anställda på företaget samt att vi gemensamt arbetar mot målet att vara ett bra miljöval för våra kunder.

Magnus Persson, VD
Magnus Persson, VDPeter Andersson, Produktchef
Peter Andersson, ProduktchefRoland Hydén, Utbildningsansvarig
Roland Hydén, Utbildningsansvarig