Hero image

Utökad säkerhet på St. Pauli kyrkogårdar

Utökad säkerhet på St. Pauli kyrkogårdar

I ett projekt under vintern 2019 sker en omfattande ombyggnad av fastigheterna på Pauli Mellersta kyrkogård i Malmö. Som ett led i att se över och förnya säkerhetslösningarna har vi getts möjlighet att integrera säkerheten även på detta området inom Kykogårdsförvaltningens verksamhet.

Pauli kyrkogårdar är lokalt belägna i centrala Malmö, vilket ställer krav på hög och tillförlitlig säkerhet. Som ett centraliserat led i att kunna administrera och få översikt över kyrkogårdsförvaltningens alla fastigheter, genomför vi under vintern även en komplettering och förbättring av både inbrott, passerkontroll och brandvarning på Pauli Mellersta kyrkogård.

Kyrkogårdsförvaltningen använder sig sedan många år av en skalbar säkerhetslösning från TIDOMAT, något som ger möjlighet att administrera hela fastighetsbeståndet och integrationslösningar via ett och samma gränssnitt. Vi ser mycket positivt på den utveckling och det långsiktiga projekt vi sedan flera år driver med kyrkogårdsförvaltningen. Ett projekt som syftar till att se över alla befintliga systemlösningar och integrera dessa i TIDOMAT.

Vill du veta om våra integrationer och möjligheter att centralisera din säkerhetslösning med TIDOMAT? Kontakta oss här

Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background