Hero image

Sandeplanskolan i Vellinge väljer TIDOMAT

Sandeplanskolan upphandlar säkerhet

Sandeplanskolan är en av sju grundskolor i Vellinge kommun. Skolan har cirka 670 elever från förskoleklass upp till och med årskurs nio. Här finns också fritidshem för elever upp till 12 år.

Under 2017 valde skolan att förnya och förbättra sitt säkerhetssystem inom passerkontroll och inbrottslarm. Genom upphandling fick Gedigen AB förtroendet att leverera den nya säkerhetslösningen. Projektet gick av stapeln i början på höstterminen, och lagom till årsskiftet kunde man summera

”Det har varit ett roligt och givande projekt, inte minst för att skolverksamhet ställer speciella krav på utförandet och installationen av systemen” säger Ola Johansson, projektansvarig för Sandeplanskolan. ”Det är tuffa tag ibland, och det rör sig väldigt mycket folk. Vi monterar bara vandalsäker hårdvara och ser till att trimma passeringarna extra snabba på de dörrar där mycket elever rör sig”.

 

Komplett säkerhetssystem från TIDOMAT

Systemlösningen innebär helt nytt passersystem som är en kombinationslösning med inbrottslarmet, något som inte tidigare varit möjligt med den befintliga utrustningen skolan haft. ”Det är en gammal inbrottslarmscentral, och stödet att integrera denna i ett nytt system är inte möjlig. Vad vi gör för att bibehålla delar av infrastrukturen är att vi återanvänder larmpunkter i den mån detta är möjligt”, säger Patrizia Bertarini, Trygghetssamordnare Vellinge Kommun.

Valet föll på TIDOMAT PW32 från den svenska tillverkaren med samma namn. TIDOMAT ligger i framkant när det gäller utveckling av säkerhetssystem, och med ett sådant dynamiskt system ger det oss otroliga möjligheter att skräddarsy en lösning där skolverksamheten kan ansluta alla de komponenter som behövs för att optimera säkerhetsarbetet.

 

Utdrag av funktionalitet som säkerhetsprojektet föreslås innefatta:

  • Nytt passersystem inklusive kombination och larmstyrning med tagg
  • Integration av inbrottslarmets larmpunkter
  • Integration av DC-09 till larmcentral
  • Grafiskt överordnat system TIDOMAT IMP
  • Mobil styrning av larm via app
  • Utlarmning av fryslarm för köksavdelning
  • Notifieringar via SMS, E-post m.m.
Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background