Hero image

Kemira säkrar rutiner vid gaslarm

Kemira säkrar rutiner vid gaslarm

Kemira Kemi AB är ett företag baserat i Helsingborg, tillhörande den finländska kemikoncernen Kemira. Företaget producerar kemikalier som används bland annat inom massa- och papperstillverkning, vattenrening och tvätt- och diskmedelstillverkning. Företaget har ca 300 anställda och har en årsomsättning på över 800 miljoner.

Gedigen har sedan starten 2012 haft förtroendet att leverera TIDOMATs säkerhetssystem till Kemiras industripark i Helsingborg. Alla personer som befinner sig på området måste ha genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning, vilket ger dom tillgång till ett personligt passerkort med namn och bild. Då arbete inom området är förenat med stora risker, ställs också stora krav på säkerhetsarbetet. Bland annat har Kemira en zonkontroll på samtliga personer som finns innanför områdets staket.

 

Zonhantering

Detta sker med hjälp av såkallad ”zonhantering” då samtliga in- och utpasseringar på området är försedda med beröringsfria passerläsare på båda sidor om passagen. Genom skräddarsydda rapporter publicerade på skärmar via säkerhetssystemet, kan man på ett enkelt och övergripande sätt se tydligt hur många personer som i realtid befinner sig på området. Allt är fullständigt integrerat i säkerhetssystemet TIDOMAT PW32.

 

Samlingsplatsläsare

I händelse av ett kritiskt gaslarm på området finns ett antal samlingsplatser, placerade inomhus högst upp i byggnaderna. Vid varje samlingsplats finns en såkallad ”samlingsplatsläsare” monterad. Då alla personer som befinner sig på området innehar ett passerkort är instruktionen att vid ett gaslarm bege sig till närmaste samlingsplats och läsa av sitt passerkort. I realtid kan ledningsgruppen följa och säkerställa att ingen personal befinner sig utomhus på området och därmed löper risk att drabbas av ev. gasutsläpp.

 

Vill du veta mer hur du kan anpassa sin industriverksamhet till att bli säkrare för både personal och besökare? Kontakta oss för att diskutera mer eller kanske göra ett studiebesök. Kontakta oss här

Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background