Hero image

Kemira digitaliserar sina besökssystem

Kemira digitaliserar sina besökssystem

Kemira Kemi AB är ett företag baserat i Helsingborg, tillhörande den finländska kemikoncernen Kemira. Företaget producerar kemikalier som används bland annat inom massa- och papperstillverkning, vattenrening och tvätt- och diskmedelstillverkning.

Under 2017-2018 utfördes det även en nybyggnation av magasinsbyggnad på 1500 kvadratmeter, som har för avsikt att kunna ta emot och lagra stora mängder fast svavel.

Ytterligare utökning av befintligt säkerhetssystem

Gedigen AB har sedan starten av verksamheten fått förtroendet att leverera säkerhetslösningar för hela Kemiras industriområde i Helsingborg, vilket även blev en självklarhet inför höstens nya projekt. Tack vare befintliga innovativa säkerhetslösningar kan anläggningen nu integreras med ett nytt digitalt besökssystem.

Alla personer som befinner sig på området måste ha genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning, vilket ger dem tillgång till ett personligt passerkort med namn och bild. Då arbete inom området är förenat med stora risker, ställs också stora krav på säkerhetsarbetet. Kemira vill därför fokusera på att säkerhetsarbetet kring deras besökare uppgraderas.

Nya besöksrutiner

Inom projektet kommer det utvecklas en digital besöksplattform som integreras i det befintliga inpasseringssystemet på området. Bland annat tar man fram en pekplatta som gör det lättare för personalen vid in- och utcheckning av besök, och implementerar en förstklassig utbildning på plats, allt för att minimera riskerna som kan uppstå på området. Besökaren måste skriva in sig i datorn vid ankomst och få ett tillfälligt passerkort, vilket ger Kemira en bättre helhetsbild på hur många människor som befinner sig inom området. Detta ger även en säkerhet för den enskilde besökaren ifall ett gaslarm skulle utlösas, så man har möjlighet att snabbt ta sig in i närliggande byggnad. 

– Problematiken som Kemira står inför idag ser vi på Gedigen som en utmaning. Deras industripark som ligger i en inhägnad zon och säkerhetskravet på att att koll på hur många människor som befinner sig på området, ställer oss inför ett nytänk. Men att få skräddarsy en lösning efter deras behov för att förbättra inpasseringen genom Kemiras områden ser vi fram emot, säger Magnus Persson, säkerhetsexpert på Gedigen AB.

Vill du veta mer om hur du kan använda våra produkter och tjänster inom säkerhet för din industripark? Kontakta oss här.

 

 

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background