Hero image

Kemira bygger nytt lager för fast svavel

Kemira bygger nytt lager för fast svavel

Under 2017-2018 utförde Byggmästaren i Skåne vi en nybyggnation av magasinsbyggnad på 1500 kvadratmeter för Kemira i Helsingborg. Magasinet har för avsikt att kunna ta emot och lagra stora mängder fast svavel, som vid en smältprocess parallellt med magasinsbyggnaden skulle effektivisera flödet vid användning av svavel. Som leverantör av säkerhetssystemet på Kemiras industripark fick Gedigen AB förtroendet att leverera säkerheten även för denna byggnaden, som har gått under arbetsnamnet ”Projekt Brimstone”.

 

Utökning av TIDOMAT säkerhetssystem

Gedigen AB har sedan starten av verksamheten fått förtroendet att leverera säkerhetslösningar för hela Kemiras industriområde i Helsingborg. Det blev en naturlig utökning även vid detta projektet, och på grund av skalbarheten i TIDOMATs säkerhetssystem var det fullt möjligt att utöka den befintliga anläggningen med ytterligare dörrmiljöer, larmgivare och säkerhetsintegrationer.

 

Förregling av traverser och samarbete med brandlarm

Några av de specialfunktioner är t.ex förregling av den stora traversen som förser smältprocessen med det fasta svavlet som lagras i hallen. Traversen nås via en brygga, vars tillträde förreglas då traversen ej är i ursprungsläge. Likväl finns det säkerhetsfunktioner som medför att man ej förflytta traversen när tillträde till bryggan sker. Även en integration med anläggningens avancerade brandlarm har gjorts. ”Vi har under projektets gång haft ett mycket bra samarbete med Stanley som levererat brandlarmet, och som var väldigt tillmötesgående när det avser de integrationer för utrymning och brandstyrning som krävts”, säger Magnus Persson, projektledare för Brimstone.

 

Vill du veta mer om hur du kan använda TIDOMATs produkter som säkerhetslösningar inom din industripark? Kontakta oss här.

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background