Hero image

Gedigen säkrar Marieholmstunneln med avancerade integrationer

Gedigen säkrar Marieholmstunneln med avancerade integrationer

Marieholmstunneln är öppen för trafik. Tunneln är en viktig del i infrastrukturen som gör det möjligt för Göteborg att klara morgondagens trafikutmaningar. Gedigen har under tre års tid varit involverade i projektet tillsammans med STRABAG. Resultatet är bland annat en avancerad integration mellan TIDOMAT-säkerhetssystem och Trafikverkets överordnade övervakningssystem som ska övervaka sabotage, kritiska inbrottslarm och driftlarm.

Marieholmstunneln är en del av Marieholmsförbindelsen och när tunneln nu är öppen för trafik är det en 500 meter lång tunnel under Göta Älv som för Hisingen närmare fastlandet och som kommer att avlasta Tingstadstunneln.

– Det har varit ett långt och intressant projekt som nu är i mål. Med våra integrationer kommer tunneln vara en säker plats, säger Magnus Persson, säkerhetsexpert på Gedigen som varit med och utvecklat säkerhetsintegrationerna för tunneln.

Gedigen har integrerat passersystem för operatörsstationerna på Marieholm och Tingstad samt nödutgångarna i tunneln. Man har även installerat inbrottslarm för hela anläggningen. Men framför allt har man gjort en avancerad integration som kopplas direkt till Trafikverkets överordnade övervakningssystem.

– Det är en integration mellan TIDOMAT-säkerhetssystem och Trafikverkets övervakningssystem som också leder till Trafikverkets stora trafiksystem, NTS. Säkerhetsintegrationen håller koll på och larmar vid sabotage, kritiska inbrottslarm eller rena driftlarm på dörrar, kommunikationsfel eller fjärröppningar, säger Magnus Persson

Gedigens arbete leder till att skapa en säker miljö för personal som arbetar i tunneln, men också en säker fastighet i gränsdragningen mellan evakueringsutgångarna och de interna lokalerna där drift och underhåll sker.

– Det har varit ett lyckat projekt och lösningarna vi har tagit fram går att applicera på andra projekt framöver då det finns en uppsjö med möjligheter att integrera TIDOMAT med externa system, säger Magnus Persson.

Marieholmstunneln är ritad av arkitekten Gert Wingårdh och projektet har pågått under sju års tid. Tunneln är en del av Marieholmsförbindelsen som även innefattar Södra Marieholmsbron och en ny järnvägsbro med gång och cykelbana över Göta älv.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med avancerade säkerhetsintegrationer? Kontakta oss för ett möte.

Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background