Hero image

Gedigen levererar säkerhetssystem till Marieholmstunneln

Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs under Göta älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelsen. Tunneln kommer att ligga norr om Tingstadstunneln och beräknas kosta runt 3,5 miljarder svenska kronor.

”Vi är stolta och glada över att få leverera säkerheten till en såpass väsentlig och kritisk del i Göteborgsområdets infrastruktur” säger Magnus Persson, VD på Gedigen.

Projektet löper under 3 år mellan 2018 och 2020 och innefattar både passersystem och inbrottslarm, samt en omfattande säkerhetsintegration med Trafikverkets övergripande styr och ledningssystem.

Valet av produkter föll på TIDOMAT, en tillverkare som ligger Gedigen varmt om hjärtat och där vi har ett mångårigt samarbete, dels som prioriterad återförsäljare i Sydsverige men även som expertkonsulter med mycket hög kompetens på TIDOMATs säkerhetsprodukter.

”Valet var självklart. TIDOMAT erbjuder en kombinationslösning av både passersystem och inbrottslarm, där mjukvaran tillåter väldigt dynamisk blandning av läsare, larmgivare och centralutrusning. Enkelheten i att integrera och nära kontakt med utvecklingsavdelningen gjorde att vi inte tvekade när vi fick förfrågan” säger Peter Andersson, ÅF-ansvarig för TIDOMATs produktkategori.

Vill du veta mer om våra specialintegrationer med TIDOMATs säkerhetsprodukter? Kontakta oss här

 

Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background