Hero image

Exakta Group väljer TIDOMAT

Exakta Group väljer TIDOMAT

Exaktakoncernen är ett privatägt aktiebolag som befinner sig i stark tillväxt och expanderar såväl organiskt som via förvärv. Exakta med verksamhet i Malmö, Borås och Hässleholm har ca 260 anställda och en omsättning på ca 500 miljoner kronor. I slutet på 2018 påbörjades en omorganisation och centralisering av produktion och kontorslokaler till en ny anläggning i Malmö. Vid flytten föll valet av leverantör på Gedigen och det svenska fabrikatet TIDOMAT.

 

Säkerhetssystem från TIDOMAT

Under 2018 och 2019 genomför Exakta Group en inflyttning i den över 12.000 kvadrat stora produktions- och kontorsfastigheten i centrala Malmö. Med på tåget är Gedigen, som levererar ny säkerhetsanläggning innefattande inbrottslarm och passerkontroll för hela anläggningen. Det är ett spännande projekt som skall genomföras i ett par olika etapper, och där man ser utmaningar i olika skyddsklassade områden med olika arbetsmiljöer och personalkategorier som skall passera genom fastighetens olika delar.

 

Styrning av externt larm blir integrerat

Tidigare har passerkontrollen och inbrottslarmet fungerat parellellt. Det enda integrationen man haft är att man via passerkontrollen styr till och frånslag av de olika områden. En ganska vanlig lösning men som inte ger total kontroll över hela systemets status. Den nya lösningen innebär en totalintegrerad lösning där man ansluter alla inbrottslarmets punkter direkt in i TIDOMAT PW32. På så sätt kan man få en bättre överblick och en bättre kommunikation inom verksamheten när någon larmhändelse sker.

 

Vill du veta mer om hur du kan integrera ditt befintliga inbrottslarm tillsammans med TIDOMAT PW32? Kontakta oss här.

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background