Hero image

Tre saker som gör industrins säkerhet smartare

Vi har alla hört talas om smarta mobiltelefoner, bilar och städer. Men desto färre pratar om smart säkerhet. Här bjuder vi därför på tre saker svensk industri kan göra för att komma igång med smart säkerhet.

1. RFID-chippa anställda
Vi vet, det kan låta både drastiskt och oetiskt. Men faktum är att allt fler svenskar väljer att sätta ett RFID-chip i sin hand. Genom att erbjuda anställda detta kan din säkerhet blir smartare. På en gång ersätta befintliga ID-brickor och nycklar. Chippet kan laddas med information om vilka områden respektive person ska få tillträde till och vilka maskiner denne får operera. Vid en eventuell olycka kan chippet också innehålla värdefull personlig information.

2. Kombinera sensorer
För att göra sin industris säkerhet smart rekommenderar vi att man implementerar en IoT-infrastruktur och drar nytta av samma sensorer för flera användsområden.

Det kan handla om att sensorerna inte bara tänder belysningen vid rörelse, utan även utlöser ett larm om en person utan tillstånd rör sig vid den. Sensorerna kan också säkerställa att farliga maskiner automatiskt stängs av när människor närmar sig likväl som att personal kan positioneras vid en eventuell olycka.

Genom att koppla sensorerna till det övriga systemet blir industrins säkerhet på riktigt smart.

3. Centralisera säkerheten
Vill man göra säkerheten smart är vår rekommendation att man börjar med att samla allt på samma ställe. Det gör man med ett centralt överordnat säkerhetssystem.

Installerar Gedigen ett sådant system är det inte bara säkerheten som kan hanteras via det, utan även informationspaneler för både personal och besökare. Vårt överordnade system ger dessutom full kontroll över allt från larm, ventilation och smarta sensorer till unikt utvecklade lösningar.

Vill man göra säkerhetssystemet ännu smartare kompletterar vi det med mobila appar så att säkerhetspersonalen kan styra allt via sina smartphones.

Kom igång med smart säkerhet genom att kontakta oss nu.

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetssystem. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background