Hero image

Säkerhetsintegrationer gör gamla porttelefoner smarta

Säkerhetsintegrationer gör gamla porttelefoner smarta

Gamla porttelefoner blir smarta med ny mjukvara. Gedigen presenterar en ny tjänst som gör säkerhetsbranschen mer hållbar genom smarta säkerhetsintegrationer som tar till vara på gammal hårdvara, men implementerar ny mjukvara. Det minimerar arbetet med hantering av porttelefoner, erbjuder samma funktionalitet som de senaste modellerna och sparar pengar åt fastighetsägare.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) skrotades 225 000 ton elektronik i Sverige under 2019. Inte ens hälften av detta återvinns på ett korrekt sätt. Den tekniska utvecklingen går framåt och det kommer ständigt nya produkter till marknaden. Säkerhetsbranschen är inget undantag, men vi på Gedigen tror att vikten av grön teknik och att återanvända teknik som fortfarande är i ett gott och fungerande skick är nödvändigt för att branschen ska bli mer hållbar. Detta går att lösa genom smarta säkerhetsintegrationer.

– Porttelefoner och passersystem är ett klockrent exempel. Varje år byts fungerande hårdvara ut för att det kommit någon ny funktion på den senaste modellen av porttelefoner eller passersystem. Det är inte hållbart i längden, varken ekonomiskt eller klimatmässigt, säger Magnus Persson, säkerhetsexpert på Gedigen.

Men det finns lösningar på problemet där gamla porttelefoner får nytt liv med nya funktioner som både minimerar arbetet med hantering av porttelefoner och sparar pengar åt fastighetsägare. De flesta porttelefonerna kan nämligen få sitta kvar, men istället anslutas till ny mjukvara som gör den lika modern som de senaste modellerna på marknaden. Detta är en ny tjänst som Gedigen utvecklar.

– De gamla porttelefonerna blir appstyrda där man som administratör på distans kan styra vilka nummer som porttelefonen ska ringa upp, se samtalshistorik och konfigurera vilka tider som anknytningar ska vara aktiva, säger Magnus Persson.

Fördelarna är många

– Det sparar fastighetsägare pengar genom att slippa installera helt nya porttelefoner i fastighetsbeståndet.
– Det är en hållbar lösning som bidrar till mer återbruk.
– Det kräver mindre mantimmar för att lägga till nya hyresgästers nummer då detta kan göras på distans istället för att fastighetsskötaren ska åka ut till fastigheten.
– Funktionaliteten blir densamma som på en ny porttelefon.

Är du fastighetsägare och sitter på porttelefoner av äldre modell (exempelvis Bewator Telecode eller likvärdiga) och vill testa tjänsten? Tveka inte att höra av dig till oss på Gedigen. Kontakta oss här

Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background