Hero image

Så stoppar Gedigen coronaviruset i dörren

Så stoppar Gedigen coronaviruset i dörren

För att stoppa spridningen av Covid-19 vidtar många arbetsplatser hårda restriktioner både för medarbetare och besökare. Med något så enkelt som kameror kan vi på Gedigen nu hjälpa er att stoppa coronaviruset redan i dörren.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska man hålla sig hemma från jobb om man uppvisar vissa symtom som är vanliga för Covid-19. Ett av dessa symtom är feber, som med säkerhetslösningar kan upptäckas redan i dörren.

– Arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar som innebär att man ska förhindra smittspridning och då kan denna säkerhetsintegration vara en lösning som hjälper företag att hålla personer med feber borta från arbetsplatsen och därmed minimera risken för smittspridning, säger Magnus Persson, säkerhetsexpert på Gedigen.

Säkerhetsintegrationen är en kamera som med hjälp av infrarött ljus känner av värme. Denna kan placeras i anslutning till entrén av arbetsplatser. När en anställd eller besökare ska in genom entrén ställer de sig framför kameran som då läser av temperaturen och kan visa denna på en display för exempelvis säkerhetspersonalen alternativt larma utsedd personal vid feber.
Detta är en kostnadseffektiv lösning som kan stoppa coronaviruset redan i dörren. Arbetsgivaren kan själv välja vilka uppgifter som ska visas eller lagras. Vi kan också göra mer avancerade integrationer där kameran läser av vem det är och på så sätt automatiskt ge rätt access om personen är feberfri, säger Magnus Persson,
Kameran går också att koppla upp mot TIDOMATS säkerhetsintegrationer vilket gör att exempelvis entrédörren automatiskt kan öppnas för de som inte uppvisar några symtom på feber.

– Det minimerar samtidigt kontaktytorna. Medarbetare eller besökare behöver inte röra varken kamera eller dörr för att komma in i byggnaden vilket är bra i förebyggandet av smittspridning, säger Magnus Persson.

Vill du veta mer om hur våra säkerhetsintegrationer kan hjälpa ert företag i coronatider så ska du inte tveka att höra av dig till oss.

Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetssystem. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background