Hero image

Så kan säkerhet göra skolan tryggare

Så kan säkerhet göra skolan tryggare

Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra barn, men så är det tyvärr inte på alla skolor idag. Många skolor har problem med bråk, stölder och vandaliseringar. Vi på Gedigen menar att säkerhetslösningar kan hjälpa till att råda bot på detta.

Bråk mellan elever, stölder, vandaliseringar eller till och med skolskjutningar. Ord man inte vill läsa i samma meningar som ordet skola. Antalet rapporterade fall av våld, hot och rån har fördubblats de senaste fem åren i Sverige. Därför har många kommuner på senare år behövt öka sin säkerhet på skolan för att det ska vara en trygg plats för alla elever.

På Gedigen ser vi flera tekniska lösningar som kan hjälpa till att göra skolan säkrare än vad den är idag.

– Det finns många kostnadseffektiva tekniker som skulle kunna eliminera mycket av problemen som finns i skolan idag, säger Magnus Persson, säkerhetsexpert på Gedigen.

Kodlås
En del skolor är helt öppna och ingen har koll på vem som går in eller ut genom dörrarna. Personer som inte ska vara i skolan kan komma in och skapa problem. Men med klassiska nyckelbrickor som är personliga kan eleverna komma in medan obehöriga hålls utanför.

Beacons
Eftersom i princip alla elever har en smartphone idag kan beacons vara en smart lösning. Beacons är en enhet som placeras ut i skolan och som skickar ut signaler till smartphones som är tillräckligt nära och på så sätt kan ge behörighet för rätt elever att komma in i exempelvis en lektionssal. De som inte ska in och ha lektion i den salen ges inte behörighet att öppna dörren, vilket skapar både en säkrare och lugnare tillvaro för eleverna.

Tidomat PW32
Tidomats säkerhetssystem gör det möjligt att skicka ut meddelande till alla elevers smartphones. På så sätt kan skolan snabbt larma alla elever vid till exempel en brand eller en attack på skolan.

AI som upptäcker vapen
Det finns AI-tekniker idag som är programmerade att upptäcka exempelvis vapen och som är bättre på detta än att ha en säkerhetsbåge som reagerar på metall. Denna teknik bygger på ett kameraövervakningssystem som lär sig känna igen vapen av olika slag och som direkt kan larma till ett säkerhetsbolag eller rätt personal på skolan.

Är ni intresserade av att inventera er nuvarande säkerhetslösning och kika på hur denna kan uppdateras för att skapa en säker skolmiljö även i morgon? Kontakta oss här.