Hero image

Ökad säkerhet med AI-driven avvikelsedetektering

Ökad säkerhet med AI-driven avvikelsedetektering

Vi befinner oss i ett oroligt säkerhetslandskap. Med yttre hot står företag och industrier inför alltmer komplexa utmaningar. För att öka säkerheten kan skräddarsydd AI-driven avvikelsedetektering vara en lösning som ökar säkerheten genom att känna igen avvikande mönster snabbare och mer effektivt än vad människan kan göra. Det kan förhindra intrång och potentiella hot.

Traditionella säkerhetssystem har visat sina begränsningar, speciellt i stora och komplexa miljöer. Med hjälp av kameraidentifiering kan AI-drivna system snabbt verifiera identiteter genom att jämföra dem med registrerade profiler. När ett passerkort används av fel person, skickas ett omedelbart larm till berörd säkerhetspersonal.

– Det är inte bara en fråga om att hålla obehöriga borta. Det handlar om att snabbt identifiera och svara på avvikelser på plats, vilket ger möjligheter att förebygga potentiella incidenter, säger Magnus Persson, säkerhetsexpert på Gedigen.

Förutom identifikation av individer kan systemet identifiera farliga eller otillåtna objekt som individer kan bära med sig. Exempelvis ett vapen. Men AI:n kan också lära sig att känna av om någon medarbetares nyckelkort, eller tagg används vid udda tider på dygnet. Något som skulle kunna flaggas som en potentiell avvikelse, vilket ger ytterligare ett lager av säkerhet.

– AI-drivna säkerhetssystem anpassar sig och lär sig kontinuerligt för att erbjuda bästa möjliga skydd. Om en mörkhårig kvinna som är 1,80 m lång är registrerad på ett kort, och en annan person försöker använda det, skickas ett omedelbart larm till säkerhetspersonalen, säger Magnus Persson.

Vi på Gedigen tror att fler företag och industrier bör se över vilka möjligheter AI-driven avvikelsedetektering kan erbjuda för att öka deras säkerhet.

 

Tre fördelar med AI-driven avvikelsedetektering

Anpassningsförmåga: AI kan anpassa sig efter förändringar i data och därmed kontinuerligt uppdatera detekteringsmodellen.

Förebyggande: Genom att identifiera avvikelser i realtid kan säkerhetsavdelningar agera snabbare och förhindra skador.

Minimera falska larm: AI kan differentiera mellan verkliga hot och oskadliga avvikelser bättre än många andra säkerhetssystem.

 

Vill ni veta mer om hur detta kan öka er säkerhet? Hör av er till oss här.

Background image