Hero image

Så kan drönare skydda svensk industri

Användningen av drönare när det kommer till säkerhet är inget nytt. Däremot finns det nya och effektiva sätt för hur drönare kan användas inom industrin.

Vi är nämligen övertygade om att drönare kan skydda den svenska industrin på ett sätt som sparar både tid, pengar och dessutom är ett säkrare alternativ. På Gedigen menar vi att drönare inom industrin är en ”game changer”.

Drönare kan hjälpa industrin på många sätt. Ett exempel är att drönare kan sköta all form av rondering av områdesskydd snabbare och mer överskådligt än vad vi människor någonsin kan göra. I stället för att en eller flera personer kontrollerar området kan man redan idag låta en drönare lyfta och flyga över området. Piloten får då en översikt som tidigare inte varit möjlig genom att koppla drönaren till en monitor eller ett par vr-glasögon.

Om ett larm går på ett industriområde kan en drönare snabbare komma upp i luften för att ge en överskådlig bild av situationen. Samtidigt så utsätts inte personal för några risker utan de kan enkelt navigera och få bilder från platsen där larmet utlösts. Vid ett akut larm är det viktigt att snabbt få en överblick av situationen. Med en drönare kan personal få en omedelbar helhetsbedömning och bilderna kan sändas ut live så att alla som berörs av det inträffade kan ta del av bilderna och börja arbeta på en lösning.

Drönare är också ett utmärkt som service- och underhållsverktyg. Personal slipper utsättas för höga höjder eller otrygga arbetsområden där drönaren kan göra jobbet i stället. Inspektioner på höga höjder kan göras enkelt av en drönare och därmed slipper personal utsättas för risker.

Ett sista exempel är när det i framtiden blir godkänt med självflygande drönare i Sverige kommer drönare kunna säkra industrin än mer effektivt. Skulle exempelvis ett intrångslarm utlösa skulle drönare per automatik kunna lyfta och flyga till platsen. Där skulle den kunna börja filma och identifiera människor och sedan följa människorna för att därigenom avleda de från pågående brott samtidigt som filmbevis skulle säkras.

Så vad är fördelen med drönare inom industrin?

 • Kostnadseffektivt
 • Snabb identifiering av faror
 • Smidig och kommer åt platser som vi inte kan eller har svårt att nå
 • Levererar data och bild som fler kan ta del av direkt
 • Förbättrar arbetssäkerheten för vissa typer av insatser

Vad kan drönare göra för industrin?

 • Rondering av områdesskydd
 • Eye in the sky vid olika nödsituationer och ge överblick
 • Identifiering av brand eller läckage
 • Mätningar av olika farliga ämne
 • Kan upptäcka skador på ställen som vi inte ser från marken
 • Spåra saknade personer
 • Inspektionsflygningar på industrianläggningar

Detta är så klart bara några saker som visar på hur drönare kan skydda den svenska industrin bättre än vad som görs idag. Är du intresserad av drönarskydd berättar vi gärna mer om vilka möjligheter som finns. Kontakta oss här

Background image