Hero image

Därför ska elever ha mobil i skolan

Därför ska elever ha mobil i skolan

Mobilens vara eller icke vara i skolan är en het potatis som diskuterats flitigt på senare tid. Mobilen kan vara ett störande moment under lektionstid. Men vi är av åsikten att smartphonen kan vara ett mycket bra verktyg bortom de positiva funktionerna för lärande. När det kommer till säkerhet inom skolan menar vi att alla elever ska ha en smartphone.

Idag har nästan alla skolelever en mobiltelefon. Tack vare detta kan man också dra stora fördelar när det kommer till säkerhet i skolan. De senaste åren har vi läst om skolattacker runt om i världen och i Trollhättan hände det 2015, där tre personer miste livet. För att öka säkerheten för eleverna i skolan finns det idag funktioner i säkerhetssystemet TIDOMAT PW32 som snabbt kan larma och skicka ut meddelande till alla elevers mobiler för att varna vid eventuellt hot eller om en attack sker.

Obehörigas tillträde till skolan är också något som diskuterats flitigt. Skolor i Sverige har behövt ha väktare som kollar ID för att endast behöriga ska vistas i och på skolan. Här skulle beacons kunna vara en smart lösning. Beacons är en smart enhet som skickar ut signaler till andra smarta enheter när de är inom ett visst avstånd. Detta skulle kunna göra att dörrar bara öppnas för de med rätt behörighet. Det skulle också innebära att eleverna bara kommer in i de lektionssalar, uppehållsrum eller bibliotek som de har rätt att vistas i, vilket skulle kunna skapa en lugnare skolmiljö.

Tekniken skulle också kunna vara användbar vid nödsituationer när skolan behöver utrymmas, såsom vid en brand. Då kan tekniken veta hur många elever som finns i byggnaden och var dessa är just då samt skicka ut meddelande till elevers smartphones.

En annan effektiv sak smartphones skulle kunna användas till är att få upp närvaron i skolan. Genom beacons känner säkerhetssystemet av vilka elever som befinner sig på lektionen. När lektionen börjar kan alla de som inte är på plats kontaktas via automatiska sms eller pushnotifikationer och uppmanas komma till lektionen.

Med andra ord – ur ett säkerhetsperspektiv tycker vi att det är självklart att elever ska ha smartphones i skolan. Så även på lektionstid. Sammanfattningsvis handlar det om följande fördelar.

Undvika attacker
Vid eventuella risker eller attacker kan alla elever snabbt få en varning i sin mobil.

Vid brand
Vid en brand kan ansvariga lätt få en överblick över hur vilka elever som är i byggnaden och var de befinner sig.

Behörighet till rätt elev
Beacons kan skicka signaler till smartphones och på så sätt ge behörighet till elever att komma in i rätt lektionssal eller annat utrymme. De som inte har behörighet kommer inte in.

Minska frånvaro
Smartphonen kan göra att närvaron ökar genom sms och pushnotifikationer till elever som inte befinner sig i klassrummet inför lektionen ska börja.

Vill ni veta mer om hur man kan förbättra säkerheten i er skola, tveka inte att höra av er. Kontakta oss här

Background image