Hero image

Därför bör du RFID-chippa dina anställda

Därför borde anställda inom industrin RFID-chippas

Fler och fler teknikintresserade svenskar väljer att sätta ett RFID-chip under sin egen hud. Genom det slipper de tänka på var de har lagt sina nycklar och kort. Men att som företag RFID-chippa sina anställda kan till en början låta både märkligt och oetiskt. Vi ser flera fördelar med att människor som arbetar inom industrin har ett chip stort som ett riskorn under huden. Både för den anställde och för teamet som arbetar med säkerheten innanför grindarna.

Det mest uppenbara skälet till varför du borde RFID-chippa dina anställda är för att de ska slippa glömma sina inpasseringskort, identitetskort och vanliga RFID-taggar hemma. Med ett implantat finns det alltid till hands. Det skulle också innebära att ni slipper trycka upp nycklar, inpasseringskort och eventuella identitetskort till alla anställda. Den informationen hamnar i stället mellan tummen och pekfingret på den anställde.

Inte nog med det. Chippet kan få information om var respektive anställd ska ha tillträde på anläggningen. Har den tillträde öppnas dörren när handen läggs mot rfid-läsaren, medan den förblir låst om tillträde saknas. Samma sak kan man göra med maskiner. Krävs specialkunskaper eller utbildning för vissa maskiner kan detta ställas in så att det enbart är specifika chip som kan starta och använda utvalda maskiner.

Rent säkerhetsmässigt finns det fler fördelar med ett chip under huden. Till skillnad från nycklar och inpasseringskort är ett chip under huden i princip omöjligt att stjäla. Det innebär att obehöriga får svårare att ta sig in på din anläggning. Problemet med förfalskade identitetskort är en annan faktor som försvinner.

Önskar ni som företag att förenkla era anställdas liv ytterligare blir användningsområdena än större. Exempelvis kan implantaten användas för att betala maten i er lunchrestaurang. Den anställde kan också välja att mata in information i chippet som gör att hemnycklar inte längre är nödvändiga. Reser man med SL, SJ eller SAS kan chippet också användas i stället för en vanlig biljett, medan det hos gymkedjan SATS blir möjligt att komma in på gymmet utan ett fysiskt gymkort. Allt som behövs är att man lägger handen mot rfid-läsaren.

I framtiden menar vi att denna teknik kommer att standardiseras så att ett litet chip under huden till och med ersätta människors pass.

Är ni intresserade av att höra mer om dagens möjligheter med RFID-chip berättar vi gärna mer under ett förutsättningslöst möte. Kontakta oss här

Snabbfakta

Fyra anledningar till att du borde RFID-chippa din anställda

  • Vid en olycka på anläggningen kan sjukvårdspersonal få reda på mer om den skadade personen genom rfid-chippet.
  • RFID-chippet är i princip omöjligt att stjäla eller tappa bort.
  • Chippet kan användas som id-handling, inpasserings-, betal-, och resekort.
  • Enheter, såsom datorer och maskiner, kan automatiskt manövreras genom implantatet.
Background image

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetssystem. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background