Hero image

AI – ett hot eller tillgång för säkerhetsbranschen?

AI – ett hot eller tillgång för säkerhetsbranschen?

Utvecklingen av AI går i en rasande fart och för varje dag som går blir AI-tjänsterna mer och mer avancerade. Diskussionen om hur vi ska förhålla oss till utvecklingen har aldrig varit större och just nu diskuteras AI flitigt i Europaparlamentet där man ska komma fram till ett regelverk hur AI ska få användas från 2026. Men är AI eller hot eller en tillgång för säkerhetsbranschen?

Vi på Gedigen ser stora möjligheter till ökad säkerhet för landets alla företag i takt med utvecklingen av AI. Samtidigt tycker vi det är viktigt att det finns regler för hur AI bör användas så att det inte missbrukas.

– Möjligheterna för företag att öka säkerheten med hjälp av AI är enorm. Det finns otroliga styrkor som vi inte kan hantera med mänsklig och manuell handpåläggning. Med tydliga regler hur AI får användas är AI en otrolig tillgång, säger Magnus Persson, vd på Gedigen.

Det finns flera områden inom säkerhetsbranschen där AI kan integreras med andra säkerhetslösningar och ge en förhöjd säkerhet till svenska företag. Här är fyra områden där AI-lösningar kan öka säkerheten.

Övervakning – identifiera vapen och människor

AI tillsammans med kameror kan analysera live-video och kan i realtid upptäcka avvikande beteende eller genom biometrisk avläsning känna igen ansikten för identifiering så att man har koll på att rätt människor vistas på platsen och kan larma när någon avvikelse sker. AI kan också användas för att identifiera om någon bär på ett vapen.

Stoppa intrångsförsök

AI kan upptäcka intrångsförsök i ett tidigt skede genom att analysera rörelsemönster och ljud för att upptäcka mänsklig aktivitet på platser som normalt ska vara tomma på exempelvis kvällar eller helger. AI kan också lära sig skillnaden på djur och människor, så att intrångslarmet inte går om det är ett djur som rör sig på platsen, och känna av om personen som rör sig på området har behörighet eller ej.

Brandskydd som upptäcker potentiella bränder

AI kompletterat med sensorer, brandlarm och kameror kan förhöja säkerheten. AI kan upptäcka bränder i tidigt skede, känna igen rökutvecklingar och andra varningssignaler som skulle kunna utlösa en brand.

Besökshantering som känner igen ansikte och röster

AI kan användas för att hantera besök till en fastighet eller ett industriområde. Till exempel kan AI användas för att identifiera besökare vid entrén och automatiskt öppna dörrar för behöriga personer. Det kan vara igenom ansiktsigenkänning eller genom att känna igen röster. AI-systemet kan också användas för att övervaka och spåra besökare som rör sig i fastigheten.

AI är fortfarande i sin linda, men applikationsområdena inom säkerhetsbranschen är många redan nu.

Behöver ni förbättra er säkerhet? Tveka inte att kontakta oss.

Background image