Hero image

Integration SOS-alarm och TIDOMAT

Integration med SOS-Alarm och TIDOMAT

En av statens huvuduppgifter är att värna ett tryggare Sverige för alla. SOS Alarm har en central funktion i detta – att vara navet som skapar trygghet och säkerhet. En sammanhållen larmkedja är avgörande för att människor ska få rätt hjälp i tid vid en akut nödsituation.

I ett samarbetsprojekt under 2017 har Gedigen AB haft möjlighet att utveckla en integrationslösning mellan SOS-Alarms larmöverföringsprotokoll ACCESS V4 och säkerhetssystemet TIDOMAT PW32 från den svenska tillverkaren med samma namn. Som grund för integrationsprojektet låg behovet av att på detaljnivå sända så mycket information som möjligt från säkerhetssystemet till larmcentralen. Då ACCESS V4 är ett XML-baserat protokoll, med en struktur som ställer höga krav på tillförlitligheten i anslutningen, har projektet varit extra intressant.

”Det som har varit speciellt roligt med detta projektet är den väldokumenterade protokollstrukturen och de detaljerade testloggarna från SOS-Alarm”, säger Martin Svensson, systemutvecklare och projektansvarig för integrationsprojektet hos Gedigen AB.

Protokollet har stöd för följande funktioner:

  • Konvertering av larmtyper inbrott och brand till SIA-kategorier
  • Separation av driftlarm till SMS/E-post eller via vår kommunikationstjänst
  • Larmpunktens unika sektionsnummer inklusive sektionsbeskrivning
  • Område/byggnad/plan kopplade till larmpunkten
  • Larmpunktens placering i detaljbeskrivning
  • Närmaste manöverpanels placering i detaljbeskrivning
  • Körinstruktion till väktare
  • Positionering av larmpunktens placering i longitud/latitud (WGS84)
  • Pollning av kommunikation för alla nivåer av inbrottslarmsklassning

 

Den nya integrationen erbjuds nu alla nya och befintliga kunder som använder sig av inbrottslarmsmodulen i TIDOMATs säkerhetssystem PW32.