Hero image

Integration ABAX körjournaler och TIDOMAT

Integration ABAX körjournaler och TIDOMAT

ABAX erbjuder elektroniska körjournaler för alla som använder bil i arbetet. Körjournalen dokumenterar automatiskt all körning via GPS, kan beräkna milersättning för dina körningar och eliminerar risken för att du ska bli upptaxerad för din bil.

I ett integrationsprojekt erbjuder nu Gedigen möjlighet att sammankoppla ditt säkerhetssystem med ABAX journalsystem. Integrationen ger möjlighet att via säkerhetssystemet styra behörigheter till vilka bilar personalen har tillgång till. Det ges också möjlighet att på ett automatiskt sätt säkerställa att personal läggs till och plockas bort från ABAX system när dom förändras i säkerhetssystemet.

 

Exempel på funktioner i denna integration:

  • Synkronisera personaluppgifter kontinuerligt
  • Använda samma beröringsfria tagg
  • Styra behörigheter till bilar från säkerhetssystemet
  • Säkerställa att personalen blockeras vid avslutad tjänst

 

Vill du veta mer om hur du kan integrera ABAX körjournalsystem till ditt säkerhetssystem? Kontakta oss här

Background image