Hero image

Gedigen investerar i forskningsprojekt om intelligenta kontor

Gedigen är med och skapar framtidens intelligenta kontor

Gedigen är en av aktörerna som är med i forskningsprojektet ”Intelligenta kontor med återbruk och arbetsmiljö i centrum”. Ett projekt som nyligen fått finansiering på 2,2 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse.

– Vi ser många tekniska lösningar som kan vara med och bidra till framtidens intelligenta kontor och som samtidigt skapar mer hållbara arbetsplatser, säger Magnus Persson på Gedigen.

Omkring 25 000 ton kontorsprodukter hade varje år kunnat återbrukas i Sverige vid renovering av kontorslokaler. Forskningsprojektet ska med hjälp av nya datainsamlidgstekniker och artificiell intelligens skapa en ny typ av modulbaserade kontor.

– Med hjälp av insamlad data från kontorets personal och en algoritm som tar hänsyn till arbetsmiljöfaktorer, kan man på ett enkelt sätt skapa en smart planlösning för varje ny hyresgäst, säger Axel Nordin, forskare i Produktutveckling vid Designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola och är den som är ansvarig för projektet.

Idén är att skapa mobila och flexibla kontorsmoduler som varje ny hyresgäst kan anpassa efter sina egna fysiska behov. Vid en renovering rivs inga väggar, utan kontorsmodulerna återanvänds genom nya anpassningar som ett AI-verktyg kan ta fram.

– Vi hoppas kunna vidareutveckla vårt AI-verktyg för att effektivisera och optimera arbetsplatser i framtiden. Förhoppningen är att användningen av verktyget kommer leda till en ökad återanvändning, cirkulärt tänkande och förbättrade arbetsmiljöer där hälsa står i fokus, säger Niklas Madsen vid Superlab som medverkar i projektet.

När Axel Nordin föreställer sig framtidens kontor så tror han att fokus kommer ligga på individualisering och flexibilitet.

– Förutom att vi med hjälp av design och artificiell intelligens hoppas kunna öka återbruket i kontorsmiljöer, så tycker jag som forskare att det också hade varit spännande att kunna mäta hur mycket bättre en så kallad intelligent datorframtagen planlösning är jämfört med en traditionell, säger Axel Nordin.

Projektet ”Intelligenta kontor med återbruk och arbetsmiljö i centrum” pågår under två år med finansiering på 2,2 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Ansvarig för projektet är Axel Nordin vid Produktutveckling, Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet. Projektet är ett samarbete med Superlab i Helsingborg. Medverkande aktörer är Inredo, Gedigen, Lindab, Brainlit, Ecophon, Wihlborgs och Mindpark.

Vill du få mer information om våra säkerhetslösningar?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av av kontinuerliga uppdateringar kring morgondagens säkerhetsintegrationer. Det räcker med namn och e-postadress så är du med!

Banner background